แนะนำสนามบิน

แนะนำสนามบินนิวชิโตเสะ

สนามบินนิวชิโตเสะเป็นประตูสู่ฮอกไกโด ขอแนะนำวิธีเดินทางไปสนามบินนิวชิโตเสะ ที่จอดรถที่อยู่ติดสนามบิน รวมทั้งภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินนิวชิโตเสะ
แนะนำอาคารผู้โดยสารของสนามบิน
03 ขอแนะนำโครงสร้างภายในสนามบินและร้านค้า ซึ่งรวบรวมไว้ทุกโซนทุกชั้น เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาระหว่างรอขึ้นเครื่องอย่างคุ้มค่า
แนะนำที่จอดรถ A・ที่จอดรถ C
03ขอแนะนำที่จอดรถ C ที่อยู่ติดกับสนามบิน และที่จอดรถ A ที่อยู่เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

TOPへ