ข้อมูลเมืองชิโตเสะ

รายละเอียดที่ตั้งของเมืองชิโตเสะและเขตพื้นที่โดยรอบเมืองชิโตเสะ

ที่ตั้ง ลองติจูดที่ 141 องศา 39 ลิปดาตะวันออก ละติจูดที่ 42 องศา 49 ลิปดาเหนือ
พื้นที่ 594.95 ตารางกิโลเมตร
จำนวนประชากร 94,820 คน (มีนาคม ปีเฮเซ 27 (ค.ศ. 2015))

สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 7.2 องศา อุณหภูมิสูงสุด 30.2 องศา อุณหภูมิต่ำสุด -22.3 องศา (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014))
ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ย 74% ต่ำสุด 11% (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014))
ปริมาณน้ำฝน 892 มิลลิเมตร (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014))
ปริมาณหิมะ ลีคสุด 55 เซนติเมตร ทับถมรวม 231 เซนติเมตร (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014))

ธรรมชาติ

ภูเขาสำคัญ・ทะเลสาบ・แม่น้ำลำธาร

ภูเขาทารุมาเอะ ความสูง 1,041 เมตร
หุบเขาเอนิวะดาเกะ ความสูง 1,320 เมตร
ทะเลสาบชิโคะสึ พื้นที่ 78.8 ตารางกิโลเมตร
เส้นรอบวง 40.3 กิโลเมตร
ความลึกของน้ำ 363 เมตร (อันดับ 2 ของญี่ปุ่น)

ออนเซ็นหลัก

ชิโคะสึโกะออนเซ็น ออนเซ็นโซเดียม – ไฮโดรเจนคาร์บอเนต
มารุโกมะออนเซ็น ออนเซ็นโซเดียม – แคลเซียม –
คลอไรด์・ไฮโดรเจนคาร์บอเนต・เกลือซัลเฟต
มัทสึบาระออนเซ็น ออนเซ็นโซเดียม – ไฮโดรเจนคาร์บอเนต

การเดินทาง

การเดินทาง・ทางอากาศ

สนามบินนิวชิโตเสะ
จำนวนผู้โดยสาร 19,260,000 คน (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014) )
※ระหว่างชิโตเสะถึงโตเกียว 9,470,000 คน (เส้นทางบินตรงที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลก ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที) เส้นทางบิน 28 เส้นทางบินในประเทศ・10 เส้นทางบินระหว่างประเทศ (ปีเฮเซ 26 (ค.ศ. 2014))

เส้นทางรถไฟ

สถานีชิโตเสะ
จากสนามบินนิวชิโตเสะ ประมาณ 7 นาที จากมินามิชิโตเสะ ประมาณ 4 นาที
สถานีมินามิชิโตเสะ
จากฮาโกดาเตะ ประมาณ 2 ชั่วโมง 48 นาที (เวลาอาจแตกต่างตามประเภทของรถไฟ)
จากโอบิฮิโระ ประมาณ 1 ชั่วโมง 42 นาที (เวลาอาจแตกต่างตามประเภทของรถไฟ)
จากคุชิโระ ประมาณ 3 ชั่วโมง 19 นาที (เวลาอาจแตกต่างตามประเภทของรถไฟ)
สนามบินนิวชิโตเสะ
จากซัปโปโร ประมาณ 36 นาที

รถบัส

สนามบินนิวชิโตเสะ
จากทะเลสาบชิโคะสึ ประมาณ 40 นาที
จากโนโบริเบ็ทสึออนเซ็น ประมาณ 1 ชั่วโมง

ทางด่วนรถยนต์

ชิโตเสะ IC
จากซัปโปโรใต้ 27.4 กิโลเมตร
จากซัปโปโรเหนือ 42.9 กิโลเมตร
จากโอตารุ 73.6 กิโลเมตร
จากอาซาฮิกาว่า 160.6 กิโลเมตร
จากโนโบริเบ็ทสึฮิกาชิ 63.9 กิโลเมตร
จากทะเลสาบอาบุตะโทยะโกะ 111.4 กิโลเมตร
จากโอะชามังเบะ 47.1 กิโลเมตร
จากโมริ 227.4 กิโลเมตร

TOPへ